Разполагаме с митнически гаранции, което допълва цялостното ни митническо обслужване. За конкретно запитване, моля да се свържете с отдела отговарящ за митническото ни представителство.