Част от работата ни е да улесняваме нашите клиенти. Като допълнителна част от логистичните услуги, които предоставяме, можем да предложим и опаковане спрямо специфичните изисквания на клиента и стоката.
За повече информация се свържете с отдела, отговарящ на въпроси свързани с цялостна логистика