Митница Илиянци се намира на 100 м от сградата на фирмата, което позволява на транспортните средства да ползват паркинга на фирмата. Междувременно имаме екип от митнически агенти, както в сградата на Бомар Спед Транс, така и на офис срещу Централна Столична митница и ГПП Калотина. Всеки от офисите ни предоставя пълно митническо обслужване и консултиране по въпроси свързани с изискванията на митницата за внос/износ и спецификациите в законодателствата на Република България и страни от цял свят. Обработването на документите се поема изцяло то нашите служители, с което целим максимално улесняване на клиентите.