Проект по оперативна програма за „Иновации и конкурентоспособност“

Plakat Malki 500K - БОМАР

Проект и главна цел:

Проект BG16RFOP002-2.089-1652 – “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки

предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19; постигане на положителен ефект и запазване на дейността;

 

Бенефициент: Бомар Спед Транс ООД

Обща стойност: 50 000лв., от които 42 500лв. европейско и 7 500лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 21.03.2022г.

Край: 21.06.2022г.