Контакти

Спедиция и сухопътен транспорт

Любомира Миланова
Тел: +359 2 4545 425
Моб: +359 882 406 558
Факс: +359 2 4545 420
e-mail: milanova@bomarspedtrans.com

Силвия Милева
Тел: +359 2 4545 424
Моб: +359 888 276 051
Факс: +359 2 4545 420
e-mail: silviar@bomarspedtrans.com

Станислав Григоров
Тел: +359 2 4545 421
Факс: +359 2 4545 420
Моб.: +359 889 990 510
e-mail: grigorov@bomarspedtrans.com

Мария Трендафилова
Тел: +359 2 4545 422
Моб.: +359 888 846 796
Факс: +359 2 4545 420
e-mail: office@bomarspedtrans.com

Бранимир Трендафилов
Тел.: +359 2 4545 427
Моб: +359 888 329 751
Факс: +359 2 4545 420
e-mail: office@bomarspedtrans.com

Морски и въздушен транспорт

Любомира Миланова
Тел: +359 2 4545 425
Моб: +359 882 406 558
Факс: +359 2 4545 420
e-mail: milanova@bomarspedtrans.com

 Автопарк

Бранимир Трендафилов
Моб: +359 888 329 751
Тел.: +359 2 4545 427
Факс: +359 2 4545 420
e-mail: office@bomarspedtrans.com

Маркетинг и продажби

Мария Трендафилова
Тел: +359 2 4545 422
Моб.: +359 888 846 796
Факс: +359 2 4545 420
e-mail: office@bomarspedtrans.com

Администрация

Вероника Стоянова
Тел: +359 2 4545 423
Факс: +359 2 4545 420
e-mail: konova@bomarspedtrans.com

Счетоводство

Георги Ванев
Тел: +359 2 4545 422
Моб.: +359 889 223 936
Факс: +359 2 4545 420
e-mail: bomar.acc@bomarspedtrans.com