Бомар Спед Транс ООД – Мисия и цели

Нашата мечта е България да развие пълния си потенциал на логистичен център на Балканите

Бомар Спед Транс е водеща логистична компания, развиваща се динамично според нуждите на нашите клиенти и световните тенденции в логистиката.
Специализирали сме се във вътрешнообщностните международни експресни доставки, където партнираме с водещите европейски компании. Това партньорство ни позволи да развием групажни линии с всяка европейска държава, като услугата е от врата до врата.

  • Ние сме

…гъвкави, динамични, позитивни, отдадени, честни и коректни в работата си. Стремим се да намираме решения във всякакви ситуации. Поемаме отговорност за действията си и защитаваме интересите на нашите клиенти и партньори.

  • Нашият фокус

…да преодоляваме всекидневните предизвикателства в екип и винаги да намираме решение.

  • Вярваме,

…че неразрешими проблеми не съществуват и всичко е възможно, стига да работим заедно.

  • За нас

…личното отношение, вниманието към детайлите и възможността да реагираш според ситуацията, са предпоставки за дългогодишно и ползотворно партньорство.

  • Предизвикателството

…пред нас в следващите 5 години е да се утвърдим като надежден и предпочитан логистичен партньор и напълно да затворим кръга от логистични решения към нашите клиенти.